Komercijalne solarne elektrane

Komercijalne solarne elektrane proizvode električnu energiju za komercijalne namjene. Mogu biti postavljene na zemljištu, na krovu ili drugim konstrukcijama. Uobičajeno se rade veće snage koje prelaze 100kW pa do nekoliko MW.