Grijanje / hlađenje - HVAC

Grijanje / hlađenje, postupci automatizacije i optimizacije utroška energije.