HomeSmart

Pametna kuća

Mnogo je rasprava na temu šta je to pametna kuća i koja svojstva treba imati, no sve se najčešće svodi na nekoliko značajki: pametno upravljanje energijom, povećanje sigurnosti, udaljeni pristup i upravljanje resursima putem interneta.

Pametno upravljanje energijom

Prošlo je doba jeftine energije, pa svakako treba posebnu pažnju posvetiti racionalizaciji. Najveći potrošači kućne energije jesu grijanje i hlađenje prostora i zagrijavanje sanitarne vode. Ostali utrošci su značajno manji, ali ne zanemarivi. Postavljanjem pametnih i programibilnih termostata omogućava racionalno grijanje s fokusom na zagrijavanje kada je netko kod kuće i isključivanjem grijanja u slučaju da nema nikoga kod kuće. U slučaju da se radi o poznatim periodima kada se odlazi i dolazi kući, dovoljno je koristiti tjedne programabilne termostate. Oni omogućavaju programiranje i do 6 dnevnih događaja (1. jutarnje dizanje; 2. odlazak na posao; 3. dolazak na ručak; 4. povratak na posao; 5. dolazak s posla; 6. odlazak na spavannje). Uključivanje grijanja u periodu prisustva i isključivanje u slučaju odsustva će značajno pridonijeti uštedi enerenata. U slučaju da periodi koji su prethodno navedeni nisu ujednačeni ili su nepoznati, tada je prikladno upotrijebiti termostat s udaljenim pristupom putem mobitela. Takav termostat putem interneta omogućava uključivanje i isključivanje u svakom momentu i ako nismo kod kuće, čak možemo i očitati temperaturu koja je trenutačno u kući i dodatno je regulirati ako ima potrebe.

Sigurnost i zaštita

Daljinsko upravljanje

HomeSmart

Pametna kuća

Mnogo je rasprava na temu šta je to pametna kuća i koja svojstva treba imati, no sve se najčešće svodi na nekoliko značajki: pametno upravljanje energijom, povećanje sigurnosti, udaljeni pristup i upravljanje resursima putem interneta.

Pametno upravljanje

energijom

Prošlo je doba jeftine energije, pa svakako treba posebnu pažnju posvetiti racionalizaciji. Najveći potrošači kućne energije jesu grijanje i hlađenje prostora i zagrijavanje sanitarne vode. Ostali utrošci su značajno manji, ali ne zanemarivi. Postavljanjem pametnih i programibilnih termostata omogućava racionalno grijanje s fokusom na zagrijavanje kada je netko kod kuće i isključivanjem grijanja u slučaju da nema nikoga kod kuće. U slučaju da se radi o poznatim periodima kada se odlazi i dolazi kući, dovoljno je koristiti tjedne programabilne termostate. Oni omogućavaju programiranje i do 6 dnevnih događaja (1. jutarnje dizanje; 2. odlazak na posao; 3. dolazak na ručak; 4. povratak na posao; 5. dolazak s posla; 6. odlazak na spavannje). Uključivanje grijanja u periodu prisustva i isključivanje u slučaju odsustva će značajno pridonijeti uštedi enerenata. U slučaju da periodi koji su prethodno navedeni nisu ujednačeni ili su nepoznati, tada je prikladno upotrijebiti termostat s udaljenim pristupom putem mobitela. Takav termostat putem interneta omogućava uključivanje i isključivanje u svakom momentu i ako nismo kod kuće, čak možemo i očitati temperaturu koja je trenutačno u kući i dodatno je regulirati ako ima potrebe.

Sigurnost i zaštita

Daljinsko upravljanje