HomeSmart
MC6
Funkcije
MC6 serija termostata je izvedena u više varijanti, koje u skladu sa sistemom u kojem djeluju imaju različite funkcije. MC6 Ovaj tip termostata je namijenjen sistemima grijanja i njegove funkcije su usklađene za tu namjenu. Funkcije termostata su mahom prezentirane i ikonama na početnom display-u. - Hold (Prisutni) je funkcija koja definira da je u prostoru netko prisutan i da
T
Tipovi MC6 Prema namjeni i vrstama grijanja / hlađenja postoji više tipova MC6 termostata
F
Funkcije Funkcije MC6 termostata omogućavaju najzahtjevnije upravljanje grijanjem i hlađenjem.
WiFi Osnovna verzija MC6 termostata je opremljena za spajanje na kućni WiFi i upravljanje putem interneta s pametnim mobitelom (Android, iPhone).
HomeSmart

Termostati - termoregulacija

Pravilno upravljanje grijanjem i hlađenjem je iznimno važno za komforan život i smanjenje troškova. Prostorije u kojima se boravi trebaju imati pravilno održavanje željene temperature. Termostati su uređaji koji upravljaju i kontroliraju rad grijača. Njihova je uloga da osjete kada je dosegnuta željena postavljena temperatura i da tog trenutka isključe dalji dotok grijanja. Kada se temperatura smanji od postavljene termostat će uključiti ponovo grijanje. Bez obzira na jednostavnost njegove uloge danas postoji niz različitih tipova termostata. Mehanički, elektronički s displayom, neprogramibilni, programibilni, žičani, bežični, WiFi koji za rad koriste mobilne aplikacije.

Žičani termostati

Žičani termostati se s bojlerom (peć) za grijanje povezuje kablom. Kabliranje od termostata do bojlera treba biti planirano već kod izgradnje objekta, naknadno kabliranje može biti komplicirano. Žičani termostati mogu biti mehanički, elektronički s displayem, programibilni i neprogramibilni.

MC6 serija termostata

Bežični termostati

Bežični termostati koriste bežično povezivenje između zidnog termostata i bojlera tj. peći. Ovo omogućava povezivanje termostata i bojlera tj. drugog grijaćeg elementa (peći na palete, lož ulje, električno podno grijanje…) bez povlačenja kablova, što je pogodno za kuće ili poslovne prostore gdje nisu povučeni za vrijeme gradnje, a povlačenje novih bi zahtjevalo prljave građevinske radove. Prednost je i ako želimo termostat premjestiti u drugu sobu. Bežični termostati se sastoje od dvije jedinice, termostat s display jedinicom koji se postavlja u sobu u kojoj se regulira temperatura i udaljena jedinica koja se montira uz bojler tj. grijač. Udaljenost može biti preko 50m, što ovisi o broju zidova između. Često se miješa ili dovodi u konfuziju bežični termostati s WiFi termostatima, što je neispravno. Dakako da bežični termostat može biti i WiFi.