HomeSmart

Video nadzor

Video nadzor je jedna od preventivnih komponenti u sustavu zaštite objekata. Pod objektima se podrazumijevaju stanovi, apartmani, kuće, vile, zgrade, hale, poslovni prostori, autobusi, tramvaji, vlakovi, brodovi, … Danas ima više različitih sustava video nadzora, i obično ih odabiramo prema potrebama korisnika. Video nadzor se uobičajeno sastoji od: - snimača na koji se priključuju kamere (kablovima ili bežično), - kamere (različitih tipova, rezolucija i namjena). Obično se odabiraju prema potrebi nadzora.

Snimači

Funkcija snimača je pohranjivanje videa na medij. Danas se pretežito koriste hard diskovi, čiji se kapacitet određuje prema broju kamera i periodu u kojem će zapis biti na disku raspoloživ. Uobičajeni period čuvnja zapisa na radnom disku je 7 - 30 dana, ako je potrebno zapise čuvati trajnije tada se obično radi backup na vanjski medij.

Kamere

Prema namjeni za koje se koriste postoji više vrsta kamera. One koje su smještene vani ili unutra, s fisknom žarišnom duljinom ili varijabilnom itd. Kvaliteta slike ovisi o rezoluciji, danas se koriste kamere visoke rezolucije HD, 2K ili 4K. Kamere mogu biti samo za dnevno snimanje ili dnevno i noćno s ugrađenim LED IR diodama za noćno osvjetljenje.
HomeSmart

Video nadzor

Video nadzor je jedna od preventivnih komponenti u sustavu zaštite objekata. Pod objektima se podrazumijevaju stanovi, apartmani, kuće, vile, zgrade, hale, poslovni prostori, autobusi, tramvaji, vlakovi, brodovi, … Danas ima više različitih sustava video nadzora, i obično ih odabiramo prema potrebama korisnika. Video nadzor se uobičajeno sastoji od: - snimača na koji se priključuju kamere (kablovima ili bežično), - kamere (različitih tipova, rezolucija i namjena). Obično se odabiraju prema potrebi nadzora.

Snimači

Funkcija snimača je pohranjivanje videa na medij. Danas se pretežito koriste hard diskovi, čiji se kapacitet određuje prema broju kamera i periodu u kojem će zapis biti na disku raspoloživ. Uobičajeni period čuvnja zapisa na radnom disku je 7 - 30 dana, ako je potrebno zapise čuvati trajnije tada se obično radi backup na vanjski medij.

Kamere

Prema namjeni za koje se koriste postoji više vrsta kamera. One koje su smještene vani ili unutra, s fisknom žarišnom duljinom ili varijabilnom itd. Kvaliteta slike ovisi o rezoluciji, danas se koriste kamere visoke rezolucije HD, 2K ili 4K. Kamere mogu biti samo za dnevno snimanje ili dnevno i noćno s ugrađenim LED IR diodama za noćno osvjetljenje.